De behandeling

De behandeling van de chiropractor is er op gericht om de zenuwen weer optimaal te laten functioneren. Hij zal daarom eerst onderzoek doen naar eventuele blokkades in de wervelkolom en bekijken welke wervels een correctie nodig hebben.

Eerste consult

Bij een eerste consult bespreekt de chiropractor met u de klachten en de eventuele aanleidingen die hebben geleid tot deze klachten. Ook uw levensstijl en houding komen ter sprake. Vervolgens zal hij een gericht onderzoek doen naar de wervelkolom. Als de wervelkolom uit balans is, gaan de spieren zich spannen om de disbalans te compenseren. Een abnormale spierspanning is een indicatie dat er iets mis is met de stand van de wervelkolom. En dat kan gevolgen hebben voor de werking van de spieren en bloedvaten.

Behandelplan

Afhankelijk van de klachten, wordt een behandelplan opgesteld dat is onder te verdelen in drie fasen. Het totale behandelplan beslaat vaak enkele weken, waarbij meerdere bezoeken aan de chiropractor worden ingepland. Als de klachten zijn afgenomen, kan de chiropractor nog periodiek behandelen om herhaling van de klachten te voorkomen.

Toepassen van de correcties

Elke behandeling duurt ongeveer tien minuten. Daarin zal de chiropractor correcties toepassen op een behandeltafel, door heel gericht druk uit te oefenen op specifieke wervelsegmenten. Daardoor wordt de stand van de wervel hersteld of de druk tussen de wervels weggenomen. Dat resulteert vaak in een krakend geluid. Het zijn niet de botten die kraken, maar het gas dat ontsnapt uit het vacuüm tussen de gewrichten.

De chiropractor voert een sEMG-scan uit
decompressietafel
De chiropractor voert een nek manipulatie uit