Over chiropractie

De chiropractie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met het wegnemen van blokkades in de wervelkolom en het zenuwstelsel. Een goed functionerend zenuwstelsel zorgt ervoor dat signalen vanuit de hersenen en het ruggenmerg worden doorgegeven aan ons lichaam. Zo sturen we ons lichaam aan, niet alleen onze armen, handen, benen en hoofd, maar ook onze inwendige organen. Als zenuwen bekneld of geïrriteerd raken, kunnen ze klachten veroorzaken. Pijn in de rug, nek of schouders, maag- en darmklachten of zelfs hartstoornissen.

De chiropractor kan door het rechtzetten van ruggenwervels of het wegnemen van druk tussen de wervels de blokkades opheffen. Daarmee wordt het lichaam in staat gesteld zichzelf te herstellen. Bij deze correcties oefent hij specifieke druk uit op een specifiek wervelsegment. Dat gebeurt op een speciale behandeltafel. Daarnaast kan de chiropractor ook andere technieken gebruiken, zoals lichtstimulus en oefeningen. Doorgaans duurt een behandeling bij de chiropractor niet langer dan tien minuten.

Geschiedenis

Chiropractie is een medische wetenschap die eind negentiende eeuw ontstaan is in de Verenigde Staten, maar die zijn oorsprong kent tot in de klassieke oudheid. Zelfs de oude Grieken bedienden zich al van behandelmethodes van de wervelkolom. De moderne chiropractie werd in 1895 bij toeval ontdekt door Dr. Daniel David Palmer. Hij constateerde bij zijn dove bediende een verschoven wervelkolom, die hij met korte felle duwen probeerde recht te zetten. Na de derde herhaling hoorde hij een zachte klik. De wervel zat weer op z'n plaats en de bediende kreeg na 18 jaar zijn gehoor weer terug. Aanvankelijk dacht Palmer een genezing voor doofheid te hebben gevonden. Maar al gauw bleek het met de hand corrigeren van de wervelkolom ook andere kwalen op te lossen. Mensen met hartklachten, maagproblemen, hoofdpijn en ischias melden zich bij Dr. Palmer en al gauw stond hij bekend als de man die een medicijnloze manier had gevonden om allerlei kwalen te genezen.

Medische onderbouwing

Onder invloed van zijn zoon B.J. Palmer is de methode verder uitgebouwd en na 1945 zijn er wereldwijd talloze wetenschappelijke onderzoeken gedaan die de effectiviteit en betrouwbaarheid van de chiropractie hebben aangetoond. De chiropractie heeft zich daarmee een plaats verworven naast de klassieke geneeskunde. Na tandheelkunde en klassieke geneeskunde is Chiropractie mondiaal de meest voorkomende vorm van geneeskunde. Inmiddels zijn er wereldwijd diverse universitaire en particuliere opleidingen chiropractie. De opleiding duurt zes jaar en resulteert in de graad Master of Science en/of Doctor of Chiropractic.

Chiropractie in Nederland

Ook in Nederland speelt de chiropractor een steeds prominentere rol in het medische spectrum. Het vakgebied wint steeds meer terrein als een wezenlijke aanvulling op de al bestaande (para)medische beroepen. Huisartsen, fysiotherapeuten en neurologen verwijzen steeds vaker door naar de chiropractor. En ook de chiropractor verwijst patiënten indien nodig door naar andere specialisten. Centraal staat het belang van de patiënt. In Nederland zijn inmiddels zo'n 300 geregistreerde chiropractoren actief.